Spółdzielnia TECHNOSZCZOT
ul. Gen. J. Ziętka 15
41-940 Piekary Śląskie
tel.: (32) 287 29 53
e-mail: technoszczot@technoszczot.pl